Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Αχ πόσο σύντομη είναι η γλύκα της ζωής!
Ὢ τῆς βραχείας ἡδονῆς τῆς τοῦ βίου·
τὴν ὀξύτητα τοῦ χρόνου πενθήσατε.
ἡμεῖς καθεζόμεσθα καὶ κοιμώμεθα,
μοχθοῦντες ἢ τρυφῶντες: ὁ δὲ χρόνος τρέχει,
τρέχει καθ᾽ ἡμῶν τῶν ταλαιπώρων βροτῶν,
φέρων ἑκάστου τῷ βίῳ καταστροφήν.


Alas for the brevity of life’s pleasure! Mourn the swiftness of time. We sit and we sleep, toiling or taking our delight, and time is advancing, advancing against us wretched men, bringing to each the end of life.
Palladas, The Greek Anthology X.81 (translated by W.R. Paton):(Source: laudatortemporisacti.blogspot.com)
.Αχ πόσο σύντομη είναι η γλύκα της ζωής!
Πενθήστε το χρόνο που γρήγορα περνά.
Καθόμαστε, κοιμόμαστε,
μοχθούμε και γελάμε, ενώ ο χρόνος τρέχει.
Ορμά σε μας τους δυστυχείς θνητούς
και καταστρέφει τη ζωή του καθενός.
Μετάφραση: Gerontakos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου