Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

I'll Keep It With Mine

"I'll Keep It With Mine" is track-2 on the album Biograph It was written in 1964,by Bob Dylan.

Bringing It All Back Home recording sessions, January 1965.
 photo by Daniel Kramer