Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο δρόμος που δεν πήρα

.The Road Not Taken
  by Robert Frost
TWO roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth;